Λέβητας αεριοποίησης ξύλου BLAZE PRAKTIK

Λέβητας αεριοποίησης ξύλου BLAZE PRAKTIK

Λέβητας αεριοποίησης ξύλου

BLAZE PRAKTIK

για κορμούς, μπρικέτες, ροκανίδια και πριονίδι

 
-Η πιστοποιημένη προσαρμοστικότητα εξόδου 30–100 %
επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης
 
-3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 
-Ανταγωνιστική τιμή
 
-Συμπαγείς διαστάσεις
 
-Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
 
-Άνετη ημιαυτόματη λειτουργία
 
-Πιθανή καύση μπρικέτες, τσιπς, πριονόσκονη, βρεγμένο ξύλο
 
-Ενεργοποιεί τη σύνδεση βαρύτητας
 
-Συμμορφώνεται με την Ecodesign, ενεργειακή κλάση λέβητα Α+
 
-Πιστοποιημένος λέβητας κατά EN 303-5, κατηγορία εκπομπών 5
 

Σύγκριση παραμέτρων λεβήτων αεριοποίησης:

  BLAZE PRAKTIK Συνηθισμένος λέβητας
Δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς buffer tank ΝΑΙ ΟΧΙ
Ρυθμιζόμενη έξοδος ΝΑΙ ΟΧΙ
Σύνδεση βαρύτητας ΝΑΙ ΟΧΙ
Λειτουργία χωρίς ρεύμα ΝΑΙ ΟΧΙ
Δυνατότητα καύσης χαλαρών καυσίμων ΝΑΙ ΟΧΙ
Δυνατότητα καύσης υγρών καυσίμων ΝΑΙ ΟΧΙ
Χρόνος καύσης (μέγιστος γεμάτος θάλαμος) 3-8 ώρες 2-5 ώρες
Χρήσιμος όγκος θαλάμου αποθήκευσης περίπου 90 % περίπου 70 % (μπροστινή πόρτα)
Κατανάλωση καυσίμου 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh
Holzvergaserkessel Blaze Harmony Praktik BP - blazeharmony.de
 
 

  BP25 BP40
  mm mm
A 1200 1200
B 530 714
C 402 586
D Ø147 Ø147
E 89 89
F 972 972
G 250 250
H 87 87
I 240 240
J 177 177
K 644 644
L 897 897
M 108 108
N G1/2" G1/2"
O G2 1/2" G2 1/2"
P G6/4"

Dimensions of boiler BLAZE PRAKTIK

Το εξελιγμένο λογισμικό ελέγχου σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την απαιτούμενη απόδοση του λέβητα σε ποσοστά και να ρυθμίσετε τον λέβητα με συνεχή λειτουργία στο 30 έως 100 % της ονομαστικής ισχύος. Η ρύθμιση της απόδοσης στο 30 % θα εξασφαλίσει μακρά περίοδο καύσης στο λέβητα, σε ποιότητα συγκρίσιμη με την ποιότητα στο 100 % ισχύ.

 

Αυτή η λύση επιτρέπει στον λέβητα να λειτουργεί με χαμηλότερη ισχύ (ιδιαίτερα σημαντική στη μεταβατική περίοδο), καθώς και στην εγκατάσταση μικρότερης δεξαμενής αποθήκευσης, εξοικονομώντας έξοδα και χώρο.

 

 

Ο ελεγκτής αξιολογεί επίσης τις τιμές O 2 που μετρήθηκαν από τον ανιχνευτή λάμδα και ελέγχει τον ενεργοποιητή του πρωτεύοντος, δευτερεύοντος και προξηραντικού αεροκουρτίνας προκειμένου να διατηρήσει την καθορισμένη τιμή του υπολειπόμενου O 2 .

 • ρύθμιση απόδοσης του λέβητα από 30 έως 100 % της ονομαστικής απόδοσης
 • έλεγχος ανεμιστήρα εξάτμισης
 • ρυθμίζοντας την έξοδο καυστήρα pellet
 • έλεγχος τροφοδοσίας pellet
 • αντλία λέβητα
 • Αντλία HUW
 • Αντλία κυκλοφορίας HUW
 • αντλία μείκτη
 • έλεγχος μείκτη
 • υποστήριξη θερμοστάτη
 • έλεγχος φόρτωσης buffer
 • καλοκαιρινή/χειμερινή λειτουργία
 • αισθητήρας καυσαερίων
 • έλεγχος καιρού
 • χρονοδιαγράμματα
 • Θερμοστάτης έκτακτης ανάγκης STB
 • εφεδρικός διακόπτης λέβητα
 • έξυπνος συναγερμός